Tuesday, January 1, 2013

Hello 2013


"Today is the first blank page of 365 page book. Write a good one." 
                                                                                                      Brad Paisley 

Happy New Year! Today officially marks the beginning of a brand new year and it gives us a chance to set new goals. Do you make New Year´s resolutions? This year I´ve decided to write down all my resolutions and share them with you as well. This way I´ll have a bigger motivation to fulfill them. 

Šťastný Nový Rok! Začiatok nového roka predstavuje príležitosť stanoviť si nové ciele. Dávate si nejaké novoročné predsavzatia? Tento rok som sa rozhodla spísať všetky svoje predsavzatia a zároveň sa s vami o ne podeliť. Takto budem mať väčšiu motiváciu ich splniť. Images 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 No comments:

Post a Comment