Thursday, November 29, 2012

Let´s count the days


December is just around the corner and so it´s high time to make an Advent calendar. The last week I´ve been searching for different calendars and I have to say that I found a lot of beautiful options which are also easy to make. You still have a couple of days, weekend is ahead so get inspired. 

December je za rohom a najvyšší čas pripraviť si adventný kalendár. Posledné dni som strávila hľadaním rôznych kalendárov a musím povedať, že som našla kopec krásnych možností, ktoré sú zároveň jednoduché na výrobu. Ešte stále máte niekoľko dní, navyše víkend je pred nami, tak nechajte sa inšpirovať. 
Tuesday, November 27, 2012

Closer


So here is the last birthday related post, I hope you enjoyed all of them. In this post, let me show you one of my birthday presents. It´s a street style photo book The Sartorialist: Closer. Scott Schuman is a blogger who started The Sartorialist in 2005 simply to share photos of people on the street that caught his attention in some way. The blog is a huge success and now receives over 14 million page view per month. 

Tak je tu posledný príspevok venovaný narodeninám, dúfam, že sa vám všetky páčili. V tomto príspevku by som vám rada ukázala jeden z mojich narodeninových darčekov. Je to kniha fotografií The Sartorialist: Closer. Scott Schuman založil v roku 2005 blog The Sartorialist so zámerom zdieľať fotky ľudí, ktorých štýl ho nejakým spôsobom zaujal na ulici. V súčasnosti je blog veľmi úspešný o čom svedčí fakt, že stránka má 14 miliónov zobrazení za mesiac. 


Scott lives with fellow style blogger Garance Doré (on the picture below). 
You should definitely check her blog as well, I think she has the best women fashion blog. 

Scott žije s priateľkou Garance Doré, ktorá je tiež blogerka (na obrázku nižšie).
Určite by ste si mali pozrieť jej blog, je to podľa mňa najlepší ženský módny blog. 


If you´re interested, you can watch the videos below. 
The first one is from book signing in New York and the second video is called Personal Portraits. 

Ak máte záujem, pozrite si nižšie uvedené videá. 
Prvé z nich je z podpisovania knihy v New Yorku a druhé video má názov Osobné portréty.Photos by me.


Saturday, November 24, 2012

Wrap it up


So we´ve talked about gifts and now let´s focus on how to wrap those gifts. Packaging always plays an important role, so don´t underestimate it. To make it easier for you, here you have different designs of wrapping paper that are ready to print. 

O darčekoch sme už hovorili, preto sa teraz zamerajme na to, ako tie darčeky zabaliť. Obal hrá vždy dôležitú úlohu, preto ho nepodceňujte. Nech to máte jednoduchšie, našla som pre vás rôzne baliace papiere, ktoré si môžete zadarmo vytlačiť. 


Download the neon design here, the second one here and the last one here.


Images via herehere and here


Wednesday, November 21, 2012

Yes, please.


When I imagine birthday, I immediately think of flowers and a cake. 
The best gifts are the simplest ones.
 Well and good drink as well to celebrate this special day with my friends and loved ones. 


Keď si predstavím narodeniny, okamžite mi napadnú kvety a koláčik. 
Najlepšie darčeky sú tie najjednoduchšie.
 No dobre a ešte dobrý drink na oslávenie tohto výnimočného dňa s priateľmi a blízkymi. 


Images: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Tuesday, November 20, 2012

Birthday

Image via here.

It´s my birthday today. I wish I could go out and celebrate, but unfortunately I´m still in bed with a bad cough. But no more wailing, let´s be positive. Pyjamas party is not bad, right? I have a little surprise for you, because it´s my birthday I´ll publish different birthday related posts during the week. Stay tuned for the first one. 

Dnes mám narodeniny. Chcela by som ísť oslavovať, ale bohužiaľ som ešte stále v posteli so silným kašľom. Ale dosť bolo nariekania, treba myslieť pozitívne. Pyžamová párty nie je zlá, že? Mám pre vás malé prekvapenie. Počas celého týždňa sa budem venovať narodeninám a všetkému, čo k tomu patrí. Už teraz sa môžete tešiť na prvý príspevok. 

Sunday, November 18, 2012

Make Your Own StampsThe last post was dedicated to stamps and today I´ve decided to show you how easy it is to make your own stamp. You don´t have to be super crafty in order to be able to make such a stamp. The best thing is that you probably have all the things you´ll need at home. So let´s start. 

Posledný príspevok bol venovaný pečiatkam a dnes som sa rozhodla ukázať vám aké jednoduché je vyrobiť si vlastnú. Nemusíte byť super zručný, aby ste zvládli vyrobiť pečiatku. Najlepšie je, že všetky veci potrebné na výrobu máte pravdepodobne doma. Tak teda začnime. Pencil Eraser Stamps 

The most common way of making a rubber stamp is by carving up erasers. Follow the simple steps below to make your own. If something is not clear from the picture, read more about eraser stamps here

Najčastejšie sa na výrobu klasických pečiatok využíva guma. Postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie, ak si chcete vyrobiť vlastnú. Ak nie je niečo z obrázku jasné, prečítajte si podrobný postup tu.

Things you´ll need: 
 • pencil
 • permanent marker
 • eraser
 • ink


Foam Stamps

Foam stamps are a great alternative to traditional rubber stamps. Foam is a softer material, so you need to glue the shape to a firm base. The main advantage of foam stamps is that you can use them with both ink and paint.

Penové pečiatky sú skvelou alternatívou k tradičným pečiatkám. Pena je mäkší materiál, takže je potrebné prilepiť zvolený tvar na pevný podklad. Hlavnou výhodou penových pečiatok je, že ich môžete použiť s farbou aj atramentom. 

Things you´ll need:
 • craft foam sheets
 • wood block
 • wood glue
 • permanent marker
 • scissors
 • ink or paint
 


Potato Stamps

I guess all of you know potato stamps and most of you made these stamps in a kindergarten or in a school. I think it is not necessary to explain the process, but I know one really useful trick. Try to use a small cookie cutter to make a shape in the potato. Simply press the cookie cutter into the sliced potato and then cut around with a knife. It is an ideal way to make perfect shapes. Read more about it here.

Stavím sa, že poznáte zemiakové pečiatky a väčšina z vás ich vyrábala v škôlke alebo škole. Myslím si, že nie je potrebné vysvetlovať celý postup, ale poznám jeden naozaj užitočný trik. Na vyrezanie tvaru skúste použiť formičky (vykrajovačky) na medovníky. Jednoducho pritlačte formičky na rozkrojenú časť zemiaku a potom okolo formičky nožom vykrojte prebytočný zemiak. Toto je ideálny spôsob ako získať dokonalý tvar pečiatky. Viac si môžete prečítať tu

Things you´ll need: 
 • sharp knife
 • large potatoes
 • pen or pencil
 • paint
 • paintbrush
 • paper
 • cookie cutters of different shapes 

And one of my favorite prints. I love the custom wrapping paper made with the celery rosette. 

A ešte jeden môj obľúbený vzor. Krásny baliaci papier so vzorom zo zelerovej ružičky. 


Images and  info: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Thursday, November 15, 2012

Stamps


I love stamps and I use them pretty often. Unfortunately, they´re mostly regarded as children´s toy, but let me persuade you that the opposite is true. Stamps are a great low cost way for adding a personal touch to different things. You would be surprised how many options there are of using a stamp. You can customize envelopes, postcards, wrapping paper or notebooks with a simple stamp. Here are a few of my favorite designs and ways of using them. 

Milujem pečiatky a používam ich pomerne často. Bohužiaľ, sú väčšinou považované za hračky pre deti, ale dovoľte mi presvedčiť vás, že opak je pravdou. Pečiatky sú skvelý spôsob, ako za nízke náklady pridať osobitosť rôznym veciam. Budete prekvapení, koľko možností používania pečiatok existuje. Pomocou obyčajnej pečiatky si môžete upraviť obálky, pohľadnice, baliaci papier alebo zápisníky. Tu sú niektoré z mojich obľúbených vzorov a spôsobov ich používania. 


If you´re interested in hand-carved stamps have a look on Etsy, 
there are some really talented stamp designers and sellers. 

Ak máte záujem o ručne robené pečiatky, určite návštívte Etsy
kde je plno talentovaných dizajnérov a predajcov pečiatok. 


Images 1 / 2 / 3 / 4 / 5 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Monday, November 12, 2012

Feel better


Musím sa s vami podeliť o tieto krásne pohľadnice a štítky na vytlačenie, ktoré som pred nedávnom našla. Ak sa vaši priatelia alebo blízky necítia v tomto období najlepšie, použite ich a dajte im najavo, že na nich myslíte. Pohľadnice, štítky aj pozadia si môžete zadarmo stiahnuť. 

I found these lovely printables the other day and I thought I would share them with you. If your friends or loved ones feel a bit unwell these days, use these prints to let them know you're thinking of them. You can download both tags&cards and the tray backgrounds for free. 


Images and printables via The Pretty Blog.Saturday, November 10, 2012

Enjoy Autumn

Image via here

Najväčšie sviatky roka sú za rohom, no ešte pred tým než začne predvianočný zhon, užijeme si jeseň naplno. 

The biggest holiday season of the year is just round the corner. Before the Christmas rush begins, let´s enjoy the autumn to the fullest. 

                                                Vyskúšajte týchto päť vecí, kým skončí jeseň.                                 
                                         Here are five things you should try till the end of autumn.  

Make traditional caramel-covered treats.

Decorate your home with a pine cone garland.

Make healthy apple chips.

Sweet little acorns. 
Try simple DIY or buy them here

Try a different style of gift wrapping.