Monday, December 31, 2012

Cheers!


I just want to wish you guys an amazing New Year´s Eve and if you need some last minute 
cocktail inspiration for tonight, here are some great and easy-to-make cocktails. 

Chcem vám len popriať úžasnú silvestrovskú noc a ak potrebujete tip 
na dnešný večer, tu je niekoľko výborných a jednoduchých koktailov. 
Saturday, December 29, 2012

New Year´s Eve celebrations

Image via here

How was your holidays? I hope you spent some really nice time with your beloved ones. I went to Budapest with my family for a couple of days. I´ll show you photos from Budapest later. Now, let´s focus on upcoming New Year´s Eve celebrations. Are you planning something special this time? If you do, here are some really nice ideas that are perfect for New Year´s Eve party.

Aké ste mali sviatky? Dúfam, že ste strávili naozaj pekný čas so svojimi milovanými. My sme boli s rodinou na pár dní v Budapešti. Fotky z Budapešti vám ukážem neskôr, teraz sa sústreďme na blížiace sa silvestrovské oslavy. Chystáte tento rok niečo špeciálne? Ak áno, tu je niekoľko pekných nápadov ideálnych na silvestrovskú oslavu.

Use tinsel and pom-pom drink stirrers. 
Použite rôzne miešatká na ozdobenie drinkov. 

Download and print New Year´s invitations, bottle labels, cupcake flags and resolution cards
All printables are from Celebrate Mag and are free to download. 

Stiahnite a vytlačte si silvestrovské pozvánkyetiketyvlajky do koláčikov a kartičky na predsavzatia.
Všetky výtlačky sú zo Celebrate Mag a môžete si ich zadarmo vytlačiť. 

Give sparklers to your guests, neighbors or just bring them to a party. 
Just buy a box of sparklers and wrap the print around them. 
Another simple, but great idea is to make or buy party hats. 

Darujte prskavky svojim hosťom, susedom alebo ich prineste na oslavu. 
Stačí kúpiť krabičky prskaviek a zabaliť ich do obalu, ktorý si môžete stiahnuť tu
Ďaľší jednoduchý, ale skvelý nápad je vyrobiť alebo kúpiť párty klobúky. 

All images via here


Monday, December 24, 2012

So this is Christmas


Merry Christmas to all of you. Today just a quick post to show you our Christmas decorations and gifts. 

Veselé Vianoce vám všetkým. Dnes iba krátky príspevok o našich vianočných ozdobách a darčekoch. 

Photos by me. 
Sunday, December 23, 2012

Gift wrapping series IV.


After part one (materials and tools), two (cheap, but great gift ideas) and part three (free gift tags roundup), here is the last part of the gift wrapping related posts. You probably already know how I like gift wrapping, so the last post is dedicated to some inspirational wrapping ideas. Tomorrow I´ll show you how I wrapped Christmas gifts for my friends and family. Meanwhile, I hope you´ll find here some ideas for your Christmas gifts. 

Po prvej (materiály a nástroje), druhej (lacné, ale super nápady na darčeky) a tretej časti (menovky na darčeky), je tu posledný príspevok súvisiaci s balením darčekov. Pravdepodobne už viete, ako veľmi mám rada balenie darčekov, preto je tento príspevok venovaný niektorým zaujímavým nápadom na balenie darčekov. Zajtra vám ukážem ako som zabalila vianočné darčeky pre svojich priateľov a rodinu. Medzitým dúfam, že tu nájdete nejaké nápady na zabalenie vašich darčekov. 

Photos via herehere and here
Saturday, December 22, 2012

Gift wrapping series III.


If you´re wrapping the Christmas gifts this weekend, here are some gift tags to help you with the process. All gift tags are free, just print them onto A4 sized card stock and cut them out. There´re many different design to choose from. Which one do you prefer? 

Ak tento víkend balíte vianočné darčeky, tu je niekoľko vysačiek na darčeky, ktoré vám to uľahčia. Všetky štítky sú zadarmo, stačí ich len vytlačiť na tvrdý papier veľkosti A4 a vystrihnúť. Na výber máte z množstva rôznych dizajnov. Ktoré sa vám páčia najviac? 1. Assorted gift tags from Tinyme
Friday, December 21, 2012

Gift wrapping series II.

Photo via here

Do you need some last minute gifts ideas? If you have already spent a lot of money on gifts, here are some cheap, but great gifts ideas. Gifts don´t have to be expensive. You can give a bottle of wine with a nice label or little bags of cookies to you friends, neighbors or guests. All the prints are free. If you´re interested, you can find more ideas on my Pinterest profile

Zháňate nápady na darčeky na poslednú chvíľu? Ak ste už minuli na vianočné darčeky veľa peňazí, tu je niekoľko lacných, ale super nápadov na darčeky. Darčeky nemusia byť drahé. Fľašu vína s pekným štíkom, alebo vrecúška s koláčimi môžete podarovať kamarátom, susedom alebo môžete potešiť hostí. Všetky výtlačky sú zadarmo. Ak máte záujem, viac nápadov nájdete na mojom Pinterest profile

Wine labels and tags

Find the wine labels and tags here: 1 / 2 / 3 / 4

Cookie bags and tags 

Find the cookies prints here: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 


Prints and posters 

Find the posters here: 1 / 2 / 3 
Thursday, December 20, 2012

Gift wrapping series


Are you ready for holidays? It´s only 4 day left before Christmas. I still have to make and buy some gifts, but I´m already looking forward to wrapping the gifts. The next few days up until Christmas I´ll post gift wrapping series. Today, I want to show you all the thing you´ll need or it´s better to say things I use when wrapping gifts. Hope it helps. 

Ste pripravení na vianočné sviatky? Zostávajú už len 4 dni do Vianoc a mne ešte zostáva vyrobiť a kúpiť niekoľko darčekov, ale už teraz sa teším na ich balenie. Na najbližších pár dní do Vianoc mám pre vás pripravnú sériu príspevkov o balení darčekov. Dnes vám chcem ukázať všetky veci, ktoré budete potrebovať alebo lepšie povedané, veci, ktoré ja používam pri balení darčekov. Dúfam, že vám to pomôže. 


Photos by me.