Friday, December 21, 2012

Gift wrapping series II.

Photo via here

Do you need some last minute gifts ideas? If you have already spent a lot of money on gifts, here are some cheap, but great gifts ideas. Gifts don´t have to be expensive. You can give a bottle of wine with a nice label or little bags of cookies to you friends, neighbors or guests. All the prints are free. If you´re interested, you can find more ideas on my Pinterest profile

Zháňate nápady na darčeky na poslednú chvíľu? Ak ste už minuli na vianočné darčeky veľa peňazí, tu je niekoľko lacných, ale super nápadov na darčeky. Darčeky nemusia byť drahé. Fľašu vína s pekným štíkom, alebo vrecúška s koláčimi môžete podarovať kamarátom, susedom alebo môžete potešiť hostí. Všetky výtlačky sú zadarmo. Ak máte záujem, viac nápadov nájdete na mojom Pinterest profile

Wine labels and tags

Find the wine labels and tags here: 1 / 2 / 3 / 4

Cookie bags and tags 

Find the cookies prints here: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 


Prints and posters 

Find the posters here: 1 / 2 / 3 
No comments:

Post a Comment