Tuesday, September 3, 2013

How to Wrap a Gift / Ako zabaliť darček


A few months ago one of my readers requested a step by step post about how to wrap a gift. I finally managed to do it and I hope that it will be useful for you. While doing this post I´ve realised that it would be nice to make a gift wrapping category on the blog. Not every week, but from time to time I will post gift wrapping ideas for inspiration. 

Jeden z mojich čitateľov už dávnejšie navrhol, aby som spravila príspevok, v ktorom by som krok po kroku vysvetlila postup balenia darčekov. Pre niektorých to je možno samozrejmosť, ale verím, že sa nájdu aj takí, ktorí budú tento postup považovať za užitočný. Počas prípravy tohto príspevku mi napadlo, že by bolo pekné vytvoriť na blogu samostatnú kategóriu, ktorá by sa venovala (môjmu obľúbenému) baleniu darčekov. Nie každý týždeň, ale z času na čas sa môžete tešiť na inšpiráciu a ukážky konkrétnych nápadov.


1. Darček položte na baliaci papier a odstrihnite potrebné množstvo papiera. 
2. Papier na jednej strane prehnite, aby vznikol rovný okraj. 
3. Darček umiestnite do stredu papiera a preložte jeden koniec papiera cez darček. 
4. Druhý koniec papiera s prehnutým okrajom preložte navrch a prichyťte lepiacou páskou. 


5. Otočne darček bočnou stranou smerom k sebe. 
6. Roh papiera prehnite do tvaru trojuholníka.
7. Rovnako prehnite aj druhý roh papiera. 


8. Po prehnutí oboch rohov vznikne tvar ako na obrázku. 
9. Vrchnú časť papiera prehnite smerom dolu. 
10. Okraj spodnej časti prehnite a priložte k hornému okraju darčeka. 
11. Okraj prelepte lepiacou páskou a postup zopakujte aj na druhej strane. 


12. Zabalený darček môžete nakoniec ozdobiť stuhou. 

All photos by Paper Crane Adventures

No comments:

Post a Comment