Friday, January 18, 2013

A year in pictures


The other day I went to H&M and to my big surprise I found there this book called Fashion ads of the 20th century. I cannot imagine a better combination. A book full of old fashion ads and famous quotes related to fashion. I bought the book without hesitation and I recommend you to do the same. Hurry up, there are only few pieces left. 

Pred niekoľkými dňami som išla do H&M a na moje veľké prekvapenie som tam našla túto knihu s názvom Módne reklamy 20. storočia. Nedokážem si predstaviť lepšiu kombináciu. Kniha plná starých módnych reklám a známych citátov týkajúcich sa módy. Bez váhania som si knihu kúpila a vám odporúčam to isté. Poponáhľajte sa, zostalo tam už len pár kusov.


Photos by me. 

No comments:

Post a Comment