Wednesday, June 19, 2013

New Ikea Products

I was so excited when I found out last week that Ikea has a new section with paper decorations. I don´t know if all of the products are available in the store yet, but hopefully they will be soon. Here are some of my favorite products: 

Veľmi ma potešilo, keď som minulý týždeň zistila, že Ikea má nové oddelenie s papierovými doplnkami. Neviem či sú všetky produkty dostupné už aj u nás, ale dúfam, že čoskoro budú. Myslím, že sa máme na čo tešiť. Čo na ne hovoríte? 


You can find all the products here and here
Všetky produkty nájdete tu a tu

1 comment: