Wednesday, April 24, 2013

DIY Flower Headband

All photos by me. 

It feels like we skipped Spring and went straight to Summer. I can´t imagine Summer without flowers, so here is a simple DIY how to make a flower headband. Follow these simple three steps to make your own:

Mám pocit, že sme preskočili jar a máme tu rovno leto, ktoré si neviem predstaviť bez kvetov. Dnes som pre vás preto pripravila postup ako si vyrobiť čelenku z kvetov. Čelenku si vyrobíte podľa týchto troch jednoduchých krokov: 


You´ll need: synthetic flowers, old headbands, scissors and hot glue gun. 
Potrebujte: umelé kvety, staré čelenky, nožnice a lepiacu pištoľ. 


1. Cut off the stems. Take a headband and arrange the flowers.  
1. Odstráňte z kvetov stonky. Zoberte čelenku a usporiadajte kvety okolo nej. 


2. Heat up the glue gun, then apply glue to the base of the flowers and press down onto the headband. 
2. Zapnite lepiacu pištoľ a nechajte rozohriať. Aplikujte lepidlo na zadnú stranu kvetu a pritlačte k čelenke.


3. Repeat with every flower and let dry. And you´re done. 
3. Postup zopakujte s každým kvetom a nechajte vyschnúť. A hotovo. 


2 comments: